Bruger- og pårørenderåd

Der er et Bruger- og pårørenderåd (BPR) på alle plejecentrene i Roskilde. Det er der så længe, der er kandidater, der ønsker at indgå i rådene. Rådet bliver valgt for to år ad gangen.

Bruger- og pårørenderådet på Plejecenter Sct. Jørgensbjerg

Bruger-pårørenderådet (BPR) er et råd, som består af brugere (beboere), pårørende, repræsentant fra ældrerådet og evt. andre interesserede udefra. Desuden deltager centerlederen ved møderne.

Formålet med rådet er at repræsentere beboerne, således at den daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov. 

Arbejdsområde og kompetence

Bruger- og pårørenderåd på plejehjem og plejecentre skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter m.v.

Rådet skal desuden styrke dialogen mellem bruger/pårørende og kommunen/personalet.

Vedtægter

Det enkelte Bruger-pårørenderåd består af højst 7 faste medlemmer, hvoraf 4 vælges blandt brugere og pårørende fra Sct. Jørgensbjerg Plejecenter og de resterende medlemmer blandt interesserede borgere. 

Bruger-pårørenderådet mødes cirka fire gange om året sammen med sektionsleder og repræsentanter fra personalegruppen.